Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Η υγεία, στενά συνδεδεμένη με την καθαριότητα των χώρων θεωρείται από εμάς βασικός συνεργάτης. Οι χώροι καθαρίζονται και αερίζονται καθημερινά από το συνεργείο καθαρισμού της μονάδας μας. Κάθε τρεις μήνες μας επισκέπτεται συμβεβλημένος παιδίατρος ο οποίος εξετάζει τα μικρά μας για τυχών ασθένειες – ίωσης. Στα παιδιά τα οποία φοράνε πάνα, γίνεται πολύ τακτικός έλεγχος έτσι ώστε αν είναι λερωμένα ή πολύ βρεγμένα, να αλλάζονται αμέσως.

 

 
Banner
Banner
Banner
SSL Certificates